BusSharp podrška

Da bi se obavila osnovna funkcija BusSharp sistema, a to je poboljšanje kvaliteta usluge prevoza putnika u međunarodnom saobraćaju, potrebno je uneti osnovne podatke. Osnovi podaci se sastoje od sledećih registara, baza podataka:

  1. Stanice, gradovi, regioni (admin) – Detaljno uputstvo
  2. Registovane linije i učestalost polazaka (admin) – Detaljno uputstvo
  3. Vozila i njihove karakteristike (admin) – Detaljno uputstvo
  4. Vozači (admin)- Detaljno uputstvo

Nakon toga se može upravljati daljim funkcijama BusSharp sistema. A te funkcije su:

  1. Rezervacija karata, (admin i agenti) – Detaljno uputstvo
  2. Organizacija polaska, (admin i agenti) – Detaljno uputstvo
  3. Izveštaji. – Detaljno uputstvo

Klikom na linkove otvaraju se pojedinačni tutorijali(uputstva)