BusSharp tim

Tim koji je radio na razvijanju BusSharp softvera najmodernijim tehnlogijama
Dzenan Imamović

Dzenan Imamović

Software developer
Meris Skenderović

Meris Skenderović

Software developer
Haris Mujović

Haris Mujović

Software developer
Melida Radončić

Melida Radončić

Software developer
Asija Ramović

Asija Ramović

Software developer
Šemsudin Plojović

Šemsudin Plojović

Projekt menadžer